Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Νέα

 • Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2018-19

  Ημερομηνία ώρα Μάθημα Υπ. Καθηγητής
  Τετάρτη 26-6-2019 16:00-18:00 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) κ. Κώντσας  
  Τετάρτη 26-6-2019 18:00-18:30 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) κ. Συνδουκάς
  Τετάρτη 26-6-2019 18:30-20:30 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) κ. Κοντέος
  Παρασκευή 28-6-2019 19:00-21:00 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems)  κ. Γουνόπουλος
  Τετάρτη 3-7-2019 19:00-21:00 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) κ. Ασημόπουλος
  Παρασκευή 5-7-2019 18:00-20:00 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) κ. Κοκκώνης
  Παρασκευή 5-7-2019 18:00-20:00 Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) κ. Γιανναράκης
  Παρασκευή 5-7-2019 20:00-22:00 Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM)  Κ. Κικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης 
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ

mail: sec-epdo@teiwm.gr

ΘΕΣΗ                        ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061601

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            2462061607

ΠΡΟΙΣ. ΓΡΑΜ.           2462061605

ΦΑΞ ΓΡΑΜΜ.             2462061603

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ            2462061612

ΓΡ. ΔΙΑΣΥΝΔ.           2462061616

ΦΑΞ  ΔΙΑΣΥΝ.          2462061617

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ     2462061616

ΓΡΑΦ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ     2462061628

Tei Online 

Webmail 

Τηλεφωνικός Κατάλογος 

Τηλ. 24620 61601

Φαξ 24620 61603

E-mail : sec-epdo@teiwm.gr